$articleHeading

Skolprojekt

Sparbanksstiftelsen Finn verkar för att bidra till en positiv utveckling i det lokala samhället. Vi prioriterar därför särskilt projekt som riktas till barn och ungdomar och som kommer många till del.

Varje år erbjuder Sparbanksstiftelsen Finn i samarbete med Sparbanken Skåne ett antal skolprojekt till skolor inom vårt verksamhetsområde, bl a endagsutflykter för årskurs 2, 5 och 8. Vi ebjuder också föreläsningar i privatekonomi till högstadier och gymnasieskolor.

Till vänster finner du mer information om dessa populära projekt och anvisningar om hur du anmäler din klass eller söker bidrag.